Dragh mu shlàinte-inntinn

Le sgeama fòrlaidh Riaghaltas Westminster a' tighinn gu ceann aig deireadh na h-ath mhìos, tha dragh air carthannasan mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aige air slàinte-inntinn dhaoine, gu sònraichte leis gum bi an Nollaig a' teannadh dlùth.

Ann an oidhirp taic a thoirt do dhaoine, tha Serenity ann an Inbhir Nis air barrachd sheirbheisean a chur air-loidhne agus na sgiobaidhean-taic aca a leudachadh.

Dh'iarr iad air NHS na Ghàidhealtachd na h-aon rudan a dhèanamh leis na seirbheisean acasan. Tha Nicole Webber ag aithris: