Clàr foghair BBC Alba

Chaidh clàr foghair BBC Alba fhoillseachadh an-diugh.

Am measg na bhios ri fhaicinn sna mìosan a tha ri thighinn, bidh sreath ùr de Bhannan, rugbaidh is ball-coise nam ban, agus craolaidhean bho a' Mhòd Nàiseanta Bhiortail. Tha barrachd aig Ruairidh MacÌomhair: