Fèill mhòr air làrach slighean-coiseachd

Air a' mhios a chaidh, chuir còrr is ochd ceud gu leth mìle neach feum air làrach iùil shònraichte airson slighean-coiseachd ann an Alba. Chaidh fiosrachadh mu chòrr is trì mìle slighe fa leth a thogail bho 'WalkHighlands' - a' fàgail gur e an Lùnastal a' mhìos as trainge a bh' aca bhon chaidh an làrach a stèidheachadh ann an 2006. Tha Nicole Webber ag aithris ...