Manifesto ùr Mhisneachd

Dh'fhoillsich a' bhuidheann-iomairt Misneachd manifesto 'son taghadh Pàrlamaid na h-Alba an ath-bhliadhna.

Bhruidhinn Màrtainn Mac a' Bhàillidh bhon bhuidhinn ri Seumas Dòmhnallach.