Isles Cable

Tha e a' dol an aghaidh a h-uile amas a th'ann a thaobh cumhachd ath-nuadhachail gu bheil daoine ann an Leòdhas agus na Hearadh an eisimeil stèisean diesel airson dealain.

Sin a-rèir eòlaiche air cumhachd ath-nuadhachail, Murchadh Moireach, as dèidh mar a bhrist an càball a tha a' ceangal na h-Eileanan Siar gu tìr-mòr.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.