Cuimhneachain Cogaidh - Calum Mac'Illeathain

Air thoiseach air Latha Cuimhneachaidh, tha sinn a' toirt thugaibh sgeulachdan cogaidh feadhainn a bhuineas do chuid dhan luchd-obrach againn.

Tha Angela Nic'Illeathain ag innse sgeulachd a seanair, taobh a h-athair, Calum Mac'Illeathain - a bha ann an Operation Pedestal sa Mhalta Convoy - an convoy as motha air an deach dìon a chuir a-riamh - agus am fear as motha air an deach ionnsaigh a thoirt san dàrna chogadh ...