Dragh air Urras Horsiadair

Tha dragh air Urras Horsiadair air taobh siar Leòdhais mun bhuaidh a bheir bristeadh sa chàball-dealain eadar Leòdhas agus an griod nàiseanta orra.

'S ann bhon chrann-gaoithe aca - a tha an t-urras a' toirt a' chuid as motha dhen airgead a tha a' toirt cosnadh do dh'ochdnar agus a' cumail grunn sheirbhisean ris an sgìre.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid ...