Dìleab tràilleachd air a' Ghàidhealtachd sna h-Eileanan

Ciamar a tha dìleab tràilleachd air Ghàidhealtachd sna h-Eileanan air a làimhseachadh agus dè an seòrsa miann a th' ann atharrachadh a thoirt gu buil?

Sin cuid de na ceistean a thathas air a bhith a' togail ri linn iomairtean Black Lives Matter agus na thathas a' cnuasachadh air ann an sreath ùr de dh'Eòrpa a tha a' tòiseachadh Diardaoin.

Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris.