Riaghailtean na Nollaige

Thainig naidheachd an-raoir gum bi cead aig teaghlaichean cruinneachadh airson na Nollaig, ach gum bi bacaidhean ann fhathast.

Thubhairt am Prìomh Mhinistear gun tig tuilleadh fiosrachaidh a-mach a-màireach mu na riaghailtean, ach san fharsaingeachd gum bi e ceadaichte do suas ri tri teaghlaichean a bhi cruinn còmhla airson còig latha.

A dh'aidhneoin sin, tha Nicola Sturgeon fhathast a' moladh do dhaoine fuireach aig an taigh.

Tha Cara Coburn ag aithris.