Planaichean airson Taigh Bhoth Fhleisginn

Thèid Taigh Bhoth Fhleisginn faisg air Loch Nis a chàradh bhon a chaidh e na theine airson an dàrna turas an-uiridh - togalach a tha ainmeal bhon a bha e leis an spioradaiche Aleister Crowley agus an uair sin leis gun do cheannaich Jimmy Page bho Led Zeppelin e.

Dh'aontaich comhairlichean Gàidhealach cead dealbhachaidh a thoirt gus a thilleadh gu bhith na thaigh agus bothain do luchd-turais a thogail ri thaobh. Seo Doneil MacLeòid.