Freumhan Gàidhealach aig Beethoven

Le dà cheud gu leth bliadhna ga chomharrachadh bho chaidh an sgrìobhaiche ciùil ainmeal Ludwig van Beethoven a bhaisteadh, thèid prògram mu cheangalan ri ceòl Gàidhealach a chraoladh air BBC Alba an ath oidhche.

'B e an Dtr Mìcheal Klevenhaus a lorg an ceangal a thug air barrachd rannsachaidh a dhèanamh air na freumhan Gàidhlig ann an cuid de phìosan ciùil aig Beethoven. Tha barrachd aig Andreas Wolff.