Mì-thoileachas mun chasg air adhradh poblach

Sgrìobh buidheann de cheannardan eaglais litir gu Riaghaltas na h-Alba a' cur ìmpidh orra eaglaisean na dùthcha fhosgladh a-rithist.

Chuir 30 duine bho ghrunn eaglaisean an ainm ris an litir.

Thuirt iad gun coimhead iad ri ath-bhreithneachadh laghail ma thèid an t-iarrtas aca a dhiùltadh.

Seo Eilidh NicAoidh.