Maill air deuchainnean draibhidh

Chuir glasadh a' Choròna-bhìorais casg air deuchainnean agus leasanan-draibhidh.

Tha seo air buaidh mhòr a thoirt air daoine a tha a' feuchainn ri ionnsachadh agus cuideachd orra-san a bhios a' dèanamh am beò-shlàinte tro bhith gan oideachadh.

Tha Calum MacLeòid ag aithris.