Ceist mu chìsean air airgead-dìolaidh

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu bheil iad duilich mura robh e follaiseach do dhaoine gum feumadh iad cìsean a phàigheadh air an t-suim airgid a gheibheadh iad ri linn burraidheachd.

Chuala coinneamh dhen a' bhòrd gu bheil iad a' feitheamh fios bho HMRC co-dhiù am feum daoine a fhuair airgead-dìolaidh ri linn burraidheachd, cìsean a phàigheadh air.

Tha tuilleadh aig Eileen NicDhòmhnaill.