Duais an neach-ciùil òig

Chaidh duais neach-ciùil òg tradaiseanta na bliadhna aig BBC Scotland a bhuileachadh air a' chluicheadair piàno Michael Biggins às dèidh dha an fharpais a bhuannachadh Oidhche na Sàbaid. Agus mar a tha Shona Nic a' Phiocair ag aithris, 's iomadh dùbhlan a bha mu choinneamh fhèin agus na farpaisich gu lèir ...