Talamh ionaltraidh ga thachdadh le gainmhich

'S e gaoth agus gainmheach as coireach gu bheil talamh ionaltraidh ann am Beinn na Faoghla ga thachdadh agus ga lùghdachadh.

Ged a chaidh oidhirpean a dhèanamh roimhe seo bacadh a chur air, chan eil dòchas mòr ann gun teid na coileagan a dheanamh seasmhach, neo na dh'fheumadh de dh'airgead airson sin a lorg.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.