Càineadh air lastminute.com le buidhinn-sgrùdaidh

Chaidh càineadh a dhèanamh air a' buidhinn-siubhail lastminute.com, agus a' bhuidhenan-sgrùdaidh Which? ag ràdh nach eil iad air a bhith a' toirt airgid air ais do dhaoine a chaill a-mach air làithean-saora ri linn suideachadh a' Choròna-bhìorais mar bu chòir.

Bha lastminute.com roimhe air gealtainn gum faigheadh a h-uile duine a bha airigh air pàigheadh an cuid airgid air ais ro dheireadh an Fhaoillich.

Tha barrachd aig Anndra MacFhionghain.