Seudraidh Eilean Ì

Bho chionn còrr is 100 bliadhna thòisich dithis gnìomhachas sheudraidh ann an Eilean Ì.

Chruthaich Alexander agus Euphemia Ritchie iomadh pìos seudraidh Cheilteach agus tha freumhan na h-obrach aca fhathast ri fhaicinn anns an eilean an diugh.

Bha iad mar phàirt de ghluasad Ealan is Obair-chiùird na h-Alba san 19mh linn deug agus tha fèill air an obair aca fhathast. Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.