A' comharrachadh na Càisge

Rinn mòran ann an Alba toileachas ris an naidheachd gum biodh eaglaisean fosgailte a-rithist ron Chàisg, ach 's e bliadhna a th' air a bhith ann far am feumadh daoine, bho dhiofar chreideamhan, dòighean eadar-dhealaichte a lorg airson na làithean cudromach aca a chomharrachadh, mar a tha Shona Nic a' Phiocair ag aithris.