Cupa na Camanachd

Chaidh na geamaichean anns a chiad dà chuairt de Chupa na Camanachd na bliadhna sa a dhearbhadh.

Chaidh na sgiobaidhean a chuir dhan a phoit le feadhainn faisg air na sgìrean aca fhèin, ann an oidhirp cus siubhal a sheachnadh anns na cuairtean tràth.

Agus gu dearbha chuidich sin ann a bhith cuir grunn gheamaichean inntinneach air dòigh.