Bacaidhean gan togail

Chaidh cur às dhan a' mhòir-chuid de riaghailtean Covid ann an Alba tron oidhche.

Ach, tha masgaichean fhathast riatanach ann am bùithtean agus air còmhdhail phoblaich.

Tha Doneil MacLeòid ag aithris.