Ionad spòrs ann am Foithir

Chaidh planaichean fhoillseachadh airson ionad spòrs ùr ann am Foithir faisg air Loch Nis.

Tha Urras Srath Fharragaig agus Foithir a tha os cionn a' phròiseict a' sireadh bheachdan ro cho-dhùnadh Comhairle na Gàidhealtachd mu chead-dealbhachaidh an ath-mhìos.

Seo Nicole Webber.