Comhairle do chloinn-sgoile

Tha na mìltean de dhaoine òga a-nis a' meòrachadh air an ath-cheum dhaibh às dèidh dhaibh comharran nan teisteanasan aca fhaighinn an t-seachdain seo chaidh.

Ach 's e a' chomhairle a th' aig gu leòr dhaibh, cuimhneachadh gu bheil iomadh slighe fosgailte, ge bith ciamar a chaidh dhut.

Tha Eilidh Hart ag aithris.