Obraichean Uibhist

Tha faisg air millean dreuchd bàn san Rìoghachd Aonaichte an dràsta - an àireamh as àirde a-riamh a chaidh a chlàradh.

Bha uair ann agus bha daoine a' caoidh nach robh obair ann idir.

Ach, an àiteachan a-nis, 's e gu bheil obair ann - ach gin duine ann a nì e.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris air suidheachadh Uibhist.