Bunait Linda Norgrove

Tha màthair tè à Leòdhas a chaidh a mharbhadh ann an Afganastan ag ràdh gur e briseadh-cridhe a th' ann dhi a bhith a' faicinn na tha a' tachairt an sin agus smachd aig na Taliban air an dùthaich.

Stèidhich Lorna Norgrove agus a duine John Bunait Linda Norgrove, mar chuimneachan air an nighinn - a bha gu mòr a' seasamh airson còirichean agus foghlam bhoireannaich. Tha Eilidh NicLeòid air a bhith a' bhruidhinn riutha ....