An treas cuid de sgoiltean fo bhuaidh Chovid

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil Covid-19 a-nis a' toirt buaidh air an treas chuid de sgoiltean na sgìre.

Dh'iarr ceannard foghlaim an ùghdarrais air daoine a bhith mothachail agus a h-uile ceum a ghabhail gus smachd a chumail air a' bhìoras.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.