Ministear na Còmhdhail ann an Leòdhas

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun robh 'coinneamh mhisneachail' aca le Ministear na Còmhdhail ann an Steòrnabhagh an-diugh.

Thathas an dochas gun obraich an Riaghaltas agus an t-ùghdarras ionadail nas dlùithe a thaobh aiseagan.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.