न्यून आय भएका परिवारलाई नगद अनुदान

न्यून आय भएका परिवारहरुलाई नगद अनुदान दिएर पेरुले कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या एक दशकमा आधिले घटाएको छ। बीबीसी रिपोर्ट (भिडियो)