धुलो धुवाँ हटाउन जिम्मेवार निकाय किन विफल?

धुलो धुवाँ हटाउन जिम्मेवार निकाय किन विफल?

काठमाण्डूमा नयाँ पाइप बिछ्याउँने क्रममा धुलो हटाउन र वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय किन विफल? एक छलफल।