मानिस भन्दा गुडिया धेरै भएको गाउँ

मानिस भन्दा गुडिया धेरै भएको गाउँ

जापानको नागोरोका गाउँमा मानिसहरू भन्दा गुडियाहरु बढी छन्। कसले बनाउँछन् यी गुडियाहरू?