क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने नयाँ विधि प्रभावकारी

क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने नयाँ विधि प्रभावकारी

बिरामीको आफ्नै प्रतिरोध प्रणाली प्रयोग गरेर क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने यो नयाँ विधि प्रारम्भिक परीक्षणहरूमा प्रभावकारी देखिएको छ।