गोली छेक्न सक्ने पदार्थ…

गोली छेक्न सक्ने पदार्थ…

क्युबिक बोरन नाइट्राइड अहिलेसम्मको सबभन्दा कडा मानवनिर्मित पदार्थ हो। तर यो कति कडा छ त? अनि यसले के गर्न सक्छ?