स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी

देशको जुनसुकै क्षेत्रबाट १०२ नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा बोलाउन मिल्ने गरी सरकारले गरेको तयारीबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग गरिएको कुराकानी।