सहमतिमा हुने समलिङ्गी सम्बन्ध 'वैध'

सहमतिमा हुने समलिङ्गी सम्बन्ध 'वैध'

भारतका समलिङ्गी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले लामो समयदेखि पुरानो कानुनविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका थिए।