सरल प्रयोग

अपांगता / असक्षमता भएका स्रोताका निम्ती इन्टरनेटको विश्वव्यापी संजाल स्वतन्त्रताको एउटा महत्वपूर्ण सहयोगी वा स्रोत हुनसक्छ, जस्ले ति स्रोतालाई आफ्नो समाज र बीबीसीमा थप योगदान दिन सक्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउंछ।

बीबीसी नेपाली डट कमलाई सबै खाले सक्षमता भएका स्रोताहरूलाई सरल रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं।

हाम्रा उपलब्ध सेवाहरू निम्न बमोजिम छन्:

सन् २००८ देखि हाम्रा वेबपेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार परिएका छन् जस्ले गर्दा सर्च इन्जीन जस्ता सेवाहरूको प्रयोग गरेर सान्दर्भीक टेक्स्ट मात्र भएको स्वरूपमा सामग्रीहरू पनि खोज्न सकिन्छ।

हामी बीबीसी नेपाली डट कमको पहिलो पेजमा भएका सामग्रीहरूको फिडका साथै अन्य सान्दर्भिक शिर्षकहरूका फिड समेत उपलब्ध गराउछौं।

हाम्रा विषय सूची र टेक्स्टमात्र भएका समाचार सामग्रीहरूलाई कम तस्वीरहरू सहित सूचीबद्ध गरेर पनि प्रस्तुत गरेका छौं, जस्ले गर्दा ति विभिन्न प्रकारका विशेष सहयोग चाहिने पाठकहरूका लागि उपलब्ध छन्।

हाम्रो वेबसाइटको रंग र पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प पनि उपलब्ध छ।

टेक्स्टहरूको आकार ठूलो पार्न सकिने विकल्प पनि छ।

सरल प्रयोगको तरिकाका बारे थप जानकारीका लागि कृपया, बीबीसीको अंग्रेजी भाषाको वेबसाइटमा रहेको My Web भन्ने खण्ड हेर्नुहोला। http://www.bbc.co.uk/accessibility/