प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धि सूचना

  • 16 जुन 2010

बीबीसीका वेब पेजहरुमा भएका सामग्रीहरुको प्रतिलिपी अधिकार सहितका सबै अधिकार बीबीसीको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको छ। बीबीसीका वेब पेजहरु अवलोकन गर्दा, तपाईं यसका सामग्रीहरु व्यक्तिगत र गैर व्यवसायीक प्रयोजनका निम्ति मात्रै डाउनलोड गर्न अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा सार्न पाइन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ।

बीबीसीको पूर्व लिखित अनुमति बिना बीबीसीको वेब पेजका सामग्रीहरुको नक्कल, प्रसारण, डाउनलोड गर्न, कुनै पनि माध्यममा सारेर सुरक्षित राख्न, सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न, सार उतार्न वा कुनै पनि परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै तरीकाले प्रयोग गर्न पाइने छैन।