रोजगारी

  • 23 जुन 2010

हाल बीबीसी नेपाली सेवामा रोजगारीका कुनै नयाँ अवसर उपलब्ध छैन।

बीबीसीमा रोजगारीका अन्य अवसरबारे जानकारी लिन bbc jobs website मा क्लिक गर्नुहोस्।