सम्पर्क ठेगाना

  • 3 जनवरी 2014

हाम्रो कार्यक्रम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो? हामीले के, के कुरामा सुधार गर्नु पर्छ? विभिन्न समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषयहरुमा तपाईंको विचार के छ? कृपया हामीलाई बताएर सहयोग गर्नुहोस्।

तपाईंका पत्रहरु हमी शनिवार र आइतवार बाहेक हरेक दिनको कार्यक्रममा समावेस गर्दछौं।

हाम्रो ईमेल ठेगाना हो:

nepali.letters@bbc.co.uk

हामीलाई पत्र लेख्ने ठेगाना हो:

बीबीसी नेपाली सेवा पोष्ट बक्स नम्बर ६७२ काठमाण्डौ नेपाल