Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

सारांश

  1. डा केसीले अनशन बसेको यो दशौं पटक हो
  2. शुक्रबार यस अनशनको १३ औं दिन पुगेको छ
  3. उनको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सम्बन्धित छन्