फूटबलबाट भएको आम्दानी एन्फाले खर्चन्छ कसरी?-15.03.13

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 15.03.13, 22:06 NST सम्मका समाचार

मिडिया प्लेयर

नेपाली फूटबल समर्थकबाट हुने मनग्ये आम्दानीको आयोजक एन्फाले कसरी सदुपयोग गरीरहेको छ भन्ने जिज्ञासाबारे रिपोर्ट।

सुन्नुहोस्mp3

यो अडियो वा भिडियो बजाउन फ्ल्याश प्लेयरको सहि भर्शन चाहिन्छ

वैकल्पिक मिडिया प्लेयरमा बजाउनुहोस्

Multimedia

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।