यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुसंग
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुसंग

  • 22 अगस्ट 2016

साप्ताहिक साझा सवालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका समस्याबारे सरोकारवालाहरुसंगको बहस ।