विद्यार्थीहरु
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

कमजोर विज्ञान शिक्षा

  • 30 सेप्टेम्बर 2016

दक्ष शिक्षक र प्रयोगशाला जस्ता आधारभूत सुविधा नहुंदा यसै पनि कमजोर रहेको विज्ञान शिक्षाको अवस्था झनै कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एक रिपोर्ट