बिउ बिजनको सही भण्डारण
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

बिउ बिजनको सही भण्डारण

  • 17 जनवरी 2017

बिउ बिजन भण्डारण गर्ने आधुनिक कृषि प्रविधि सबै किसान समक्ष पुर्याउन नसक्दा कृषि उत्पादकत्व बढाउने प्रयासमा असर परेको छ।