ग्रामीण जीवनमा सुधारिएको चुलोको प्रभाव

ग्रामीण जीवनमा सुधारिएको चुलोको प्रभाव

सुधारिएको चुलोको प्रयोग गर्नाले थुप्रै ग्रामिण महिलालाई वायु प्रदुषणबाट पर्ने असरबाट जोगाएको छ।