नेपाली गल्फको शताब्दी लामो यात्रा

नेपाली गल्फको शताब्दी लामो यात्रा

नेपाली गल्फ खेलले एक शताब्दी लामो यात्रा तय गरिसकेको छ तर अझै पनि यो खेल सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको आभास हुँदैन।