पुल बनाउने परोपकारी

पर्सा ठोरीका यी परोपकारीले गाउँलेका निम्ति आफ्नै खर्चमा सानो पुल बनाइदिएपछि स्थानीय समुदाय खुशी भएको छ।