सुन्दरता र निद्राको के सम्बन्ध?
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

सुन्दरता र निद्राको के सम्बन्ध?

  • 18 मे 2017

अनिदो बसे मुहारको सुन्दरतामा कमी आउँछ कि आउँदैन भनी गरिएको एक प्रयोगको नतीजा