विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाण्डू उपत्यकामा विद्युतीय उपकरणहरुको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको बताइन्छ।