ब्राजीलमा जनावर बेच्ने पसल 'पेट शप'मा आफ्नो खाना  आँफै लिन जाने कुकुर पीटुकोको कथा।
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

आफ्नो खानेकुरा किन्न जाने कुकुर

  • 28 जुन 2017

ब्रजिलमा घरपालुवा जनावर बेच्ने पसल 'पेट शप'मा आफ्नो खाना आफै लिन जाने पीटुको नाम गरेको कुकुरको भिडिओ हेर्नुहोस्।