तीव्र गतिको 'स्काइडाइभ'
तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

तीव्र गतिको 'स्काइडाइभ'

  • 4 जुलाई 2017

यो साधारण 'स्काइडाइभ' होइन। यो तीव्र गतिमा गरिने 'स्काइडाइभ' हो। यसलाई "पृथ्वीमा हुने मोटर बिनाको सबैभन्दा तीव्र गतिको खेल" को रुपमा व्याख्या गरिन्छ।